SEO- en SEA-begrippen

In deze lijst vind je definities voor diverse begrippen die te maken hebben met zoekmachine-optimalisatie en adverteren in Google. Wil je graag de betekenis weten van een woord dat te maken heeft met zoekmachinemarketing en dat nog niet op deze lijst voorkomt? Stuur ons een suggestie op de contactpagina.

A

AdSense
AdSense is het programma van Google waarmee je inkomsten kunt genereren op je eigen website. Door je site aan te melden bij AdSense en advertentieblokken toe te voegen aan je website kun je geld verdienen wanneer bezoekers op je advertenties klikken.

AdWords
AdWords is het advertentieprogramma van Google. In AdWords maak je zelf een campagne aan. Deze bestaat uit advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden. Per advertentiegroep bepaal je zelf de zoekwoorden waarop je jouw advertenties wil laten zien. Je kunt per advertentiegroep of per individueel zoekwoord aangeven hoe veel een klik je maximaal mag kosten. Dit noemen we de CPC. AdWords bepaalt aan de hand van je gekozen CPC op welke plek in de zoekresultaten jouw advertentie wordt getoond.

AdWords-campagne
Een AdWords-campagne is een reclamecampagne binnen Google AdWords. Een AdWords-campagne bestaat uit advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden. Per advertentiegroep bepaal je zelf de zoekwoorden waarop je jouw advertenties wil laten zien. Je geeft zelf aan wat een klik op een advertentie je maximaal mag kosten. Dit noemen we de CPC en stel je in per advertentiegroep of per individueel zoekwoord. AdWords bepaalt aan de hand van je gekozen CPC op welke plek in de zoekresultaten je advertentie wordt getoond.

Analytics
Analytics is een gratis programma van Google waarmee je website-statistieken gemeten kunnen worden. Analytics is de standaard voor website-bouwers overal ter wereld. Het is een gratis programma dat je veel inzicht geeft in het gebruik en functioneren van je website. Je kunt meten hoe veel bezoekers je site krijgt, waar ze vandaan komen en welke weg ze op je website afleggen.

B

Bing
Zoekmachine van Microsoft die vooral veel wordt gebruikt als standaardzoekmachine in de browser Internet Explorer. Bing werd gelanceerd in 2009 en is de tweede zoekmachine op internet.

Black hat SEO
Black hat SEO betreft het toepassen van twijfelachtige, dubieuze technieken in zoekmachine-optimalisatie. Bij black hat SEO wordt gebruik gemaakt van technieken die tegen de richtlijnen van zoekmachines in gaan en die op lange termijn mogelijk schadelijk zijn voor een website. Deze niet-ethische manier van werken kan op korte termijn effect opleveren, maar wordt vaak op lange termijn afgestraft door de zoekmachines. Om die reden wordt black hat SEO afgekeurd door kwalitatieve SEO-specialisten. Black hat is een Engelstalige term voor valsspeler of bedrieger.

C

Conversie
Een conversie is een gewenste handeling die een bezoeker uitvoert op een website. Meestal betreft het bijvoorbeeld het aanmelden voor een nieuwsbrief, het doen van een informatie-aanvraag, het aanvragen van een offerte of het aankopen van een product. Door conversies te meten kun je meer leren over het presteren van je website.

Conversie-optimalisatie
Het verbeteren van een website op zo’n manier dat deze bezoekers beter aanspoort om een bepaalde handeling uit te voeren op een website. Meestal betreft dit bijvoorbeeld het aanmelden van een nieuwsbrief, het doen van een offerte-aanvraag of het kopen van een product.

Conversiepercentage
Het percentage van de totale bezoekersaantallen dat overgaat tot een gewenste handeling op een website. Meestal betreft dit bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier of het kopen van een product.

Conversieratio
Het percentage van de totale bezoekersaantallen dat overgaat tot een gewenste handeling op een website. Meestal betreft het bijvoorbeeld het aanmelden voor een nieuwsbrief, het doen van een offerte-aanvraag of de aanschaf van een product.

CPC
Afkorting voor “costs per click”. Bij veel online advertenties betaal je als adverteerder niet voor vertoningen, maar voor kliks. In Google AdWords kun je zelf aangeven welk bedrag je maximaal wil spenderen aan één klik. De CPC kun je tijdens je campagne naar eigen wens bijstellen.

CTR
Afkorting voor “click through rate” oftewel het percentage mensen dat ergens op heeft geklikt. Dit kan bijvoorbeeld een link op een website, een link in Google of een online advertentie betreffen.

D

DuckDuckGo
DuckDuckGo is een zoekmachine die door een kleine groep gebruikers wordt gebruikt als alternatief voor Google. De zoekmachine beoogt een betere privacy voor de gebruikers. Er wordt niet gekeken naar het zoekgedrag van de gebruiker. Elke gebruiker krijgt dezelfde resultaten te zien.

 

E

 

F

Forresult
Forresult is een bureau dat gespecialiseerd is in zoekmachine-marketing. Het bureau is gevestigd in Enschede en helpt bedrijven hun online resultaten te verbeteren. Forresult biedt de klant zoekmachine-optimalisatie (SEO), zoekmachine-adverteren (SEA) en ook conversie-optimalisatie.

G

Google
Google is de grootste zoekmachine ter wereld. Google wordt gebruikt voor meer dan 90% van de wereldbevolking. De zoekmachine werd gelanceerd in 1997 en verdrong al gauw AltaVista als populairste zoekmachine op internet. Google staat bekend om zijn individuele samenstelling van zoekresultaten. Enerzijds is dit een bron voor kritiek voor sommige internet-gebruikers, anderzijds zorgt het uitstekende algoritme van de zoekmachine voor uitstekende en bruikbare resultaten voor de gebruiker. Google als bedrijf is ook de eigenaar van diensten zoals Gmail, Youtube, Google Plus en Google Maps.

Google AdSense

Google AdWords

Google Analytics

Google Maps

Google Mijn Bedrijf

Google Plus

Google Webmaster Tools

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

Ranking
Ranking is een Engels woord waarmee de positie binnen een zoekmachine wordt bedoeld. Meestal betreft het hier de positie binnen Google, de populairste zoekmachine ter wereld.

S

SEA
Afkorting voor Search Engine Advertising oftewel adverteren in zoekmachines.

SEM
Afkorting voor Search Engine Marketing oftewel zoekmachinemarketing. SEM wordt gebruikt als een verzamelbegrip waaronder zowel SEO (zoekmachine-optimalisatie) als SEA (zoekmachine-adverteren) vallen.

SEO
Afkorting voor Search Engine Optimization. SEO betreft het optimaliseren van een website voor het verbeteren van de vindbaarheid via zoekmachines. Doel van SEO is het verkrijgen van méér bezoekers via zoekmachines.

SEO-specialist
Een SEO-specialist is iemand die zich gespecialiseerd heeft in de optimalisatie van websites voor zoekmachines. SEO is een afkorting die staat voor Search Engine Optimization. In het Nederlands noemen we dit zoekmachine-optimalisatie.

 

T

 

U

 

V

 

W

White hat SEO
White hat SEO betreft het toepassen van SEO-technieken die in het algemeen gezien als geaccepteerd en onschadelijk worden beschouwd. White hat SEO is een eerlijke manier van zoekmachine-optimalisatie waarbij de kans op penalties vrijwel uitgesloten is.

X

 

Y

 

Z

Zoekmachine
Een zoekmachine is een website waarmee je informatie kunt zoeken op internet. In een zoekmachine voer je een zoekwoord in, waarna de zoekmachine een lijst opstelt met de meest relevante internetpagina’s voor het door jou gekozen zoekwoord. Voorbeelden van bekende zoekmachines zijn Google en Bing.

Zoekmachine-adverteren
Zoekmachine-adverteren betekent het adverteren in de zoekresultaten van een zoekmachine. Het bekendste voorbeeld hiervan zijn de advertenties in de zoekresultaten van Google. Als adverteerder kun je advertenties plaatsen op de door jou gewenste zoekwoorden, die vervolgens op een prominente plek op de pagina worden getoond. Bij zoekmachine-adverteren betaal je meestal per klik. Dit noemen we CPC (costs per click). Onder professionals wordt zoekmachine-adverteren meestal aangeduid met de Engelse afkorting “SEA”, wat staat voor “search engine advertising”.

Zoekmachine-marketing
Zoekmachine-marketing is een verzamelbegrip voor zoekmachine-adverteren en zoekmachine-optimalisatie. In het Engels wordt dit begrip vaak aangeduid met de afkorting SEM (search engine marketing).

Zoekmachine-optimalisatie
Zoekmachine-optimalisatie betreft het optimaliseren van een website op zo’n manier dat deze beter gevonden wordt door zoekmachines. Door de website relevanter en beter te maken voor mensen die zoeken met zoekmachines wordt je website vaker getoond en kun je posities verbeteren. Dat leidt uiteindelijk tot meer bezoekers en meer omzet. Zoekmachine-optimalisatie wordt meestal benoemd met de term SEO. Dit is een Engelstalige afkorting die staat voor “search engine optimization”.

Zoekwoord
Een zoekwoord is een woord dat wordt ingevuld in een zoekmachine. Na het invoeren van een zoekwoord stelt de zoekmachine een overzicht samen van de meest relevante websites.

Zoekwoordonderzoek
Met een zoekwoordonderzoek wordt bekeken welke zoekwoorden relevant zijn voor een specifieke website, en hoe vaak er op deze woorden wordt gezocht. Uit een zoekwoordonderzoek blijkt of een website zich focust op de juiste zoekwoorden en of er wellicht nog onbenutte kansen liggen om de website beter vindbaar te maken in zoekmachines.